شیکر لوله vortex labst

0 بررسی
موجود

1,000,000 تومان

بررسی سریع

شیکر لوله دو زمانه به دو صورت دائم کار و یا بصورت تک مرجله یا فشاری عمل میکند.